గంజి కాపాడే ఆరోగ్యం! | Healthy Uses of Rice Water | Rice Porridge | Telugu Health Tips


Healthy Uses of Rice Water. Rice is regularly known as a staple nourishment in Asian nations. Plus, while cooking rice, there is a fluid which is called as rice water. The nearness of rice water is connected to high-temperature rice which gives starch in the water. Then again, huge numbers of you may get some information about the supplements contained in it. గంజి కాపాడే ఆరోగ్యం! on Arogya Mantra.
Please Subscribe by clicking this link
https://goo.gl/1vou3t

Follow us on Whatsapp: +91 9652252067

Other Videos which you maybe interested in our Arogya Mantra Channel

పక్షవాతమ్ వచ్చేముందు కనిపించే లక్షణాలు | Signs and Symptoms of Paralysis | Arogya Mantra

టాన్సిల్స్ ను పూర్తిగా తగ్గించే చిట్కాలు ! | Best Natural Home Remedies To Cure Tonsillitis | Arogya Mantra

ఈ టిప్స్ పాటిస్తే చాలికంలో పసిబిడ్డలకు డాక్టర్ అవసరం ఉండదు! | How To Take Care Of Baby In Winter

ఇంగువ, శొంఠి కలిపితీస్కుంటే ఆ బాధ నుండి రిలీఫ్! | Amazing Health Benefits and Uses Of Asafoetida

ఫేస్ ప్యాక్ తగ్గించే చిట్కాలు! | Effective Exercises and Tips to Slim Down Your Face | Arogya Mantra